SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

28.

Temeljem članka 37. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, broj 29/09), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2012. godine donosi

ODLUKU O DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA CRESA
ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Cresa za 2012. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Grada Cresa za 2012. godinu sadrži:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi za 2012. godinu utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, posebnom dijelu proračuna te planu razvojnih programa kako slijedi:

Članak 3.

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2012. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/12-1/14

Ur. broj: 2213/02-01-12-7

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 


Članak 2

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Odluka o Drugim Izmjenama i dopunama Pro  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr