SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA VRBNIK

54.

Na osnovi članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/ 07) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 31/09 i 33/09), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa
i socijalne skrbi za 2013. godinu u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici ,opseg i način zadovoljavanja potreba u oblasti socijalne skrbi, brige o djeci i športa u 2013. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U Proračunu Općine Vrbnik za 2013. godinu obuhvaćena su sredstva za sljedeće djelatnosti:

1. DV »Katarina Frankopan«, Krk PRO Vrbnik

(tekuće pomoći i nabava didakt.materijala)

- PLANIRANI RASHODI: 437.200,00 kuna

2. OŠ »Fran Krsto Frankopan » RJ Vrbnik

(izborna nastava ,tekuće pomoći i tekuće održavanje)

- PLANIRANI RASHODI: 302.000,00 kuna

3. SŠ »Hrvatski kralj Zvonimir«

(ostele tekuće donacije)

- PLANIRANI RASHODI -5.000,00 kuna

4. Socijalna skrb

- PLANIRANI RASHODI 247.000,00 kuna

5. Programi športa

- PLANIRANI RASHODI: 42.400,00 kuna

6. DV Lastavica, Punat

(sufinanciranje boravka djece)

- PLANIRANI RASHODI: 34.000,00 kuna

7. DV SV. M. Terezije - Punat

(sufinanciranje boravka djece)

- PLANIRANI RASHODI: 28.000,00 kuna

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/01-12/02

Ur. broj: 2142-07-03-12-1

Vrbnik, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr