SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA VRBNIK

53.

Na osnovi stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč.tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz st. 1 članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2013. godini u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Vrbnik za komunalne djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta

- javna rasvjeta

Programom iz stavka 1.ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U 2013. godini održavanje komunalne infrastrukture iz čl. 1 ove Odluke u Općini Vrbnik obuhvaća:

1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i odvoz kontejnera ,redovito čišćenje javnih površina ( trgova,pješačkih zona,javnih prometnih površina u naseljima Vrbnik, Risika i Garica te odvoz kontejnera)

- PLANIRANI RASHODI: 285.000,00 kuna

2. Redovita košnja trave uz prometnice, bojanje košarica, odvoz kontejnera i dr.održavanje.

- PLANIRANI RASHODI: 155.000,00 kuna

3. Održavanje zelenih površina

- PLANIRANI RASHODI: 200.000,00 kuna

4. Uređenje zelenih površina

- PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

5. Održavanje groblja

- PLANIRANI RASHODI: 25.000,00 kuna

6. Održavanje javne rasvjete

-PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

7. Proširenje javne rasvjete-energ.učinkov.

- PLANIRANI RASHODI: 160.000,00 kuna

8. Izdatak za plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu

- PLANIRANI RASHODI: 220.000,00 kuna

9. Izdaci za blagdansku dekoraciju

- PLANIRANI RASHODI: 20.000,00 kuna

10. Održavanje nerazvrstanih cesta

- PLANIRANI RASHODI: 200.000,00 kuna

11. Uređenje pješačkih staza

- PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

12. Izdaci za DDD

- PLANIRANI RASHODI: 57.000,00 kuna

13. Održavanje kablovskog sustava:

- PLANIRANI RASHODI: 40.000,00 kuna

14. Veterinarske usluge

- PLANIRANI RASHODI: 15.000,00 kuna

15. Ekološko zbrinjavanje otpada

- PLANIRANI RASHODI: 49.000,00 kuna

16. Uređenje dječjeg igrališta Garica

- PLANIRANI RASHODI: 30.000,00 kuna

17. Održavanje zgrada

PLANIRANI RASHODI: 70.000,00 kuna

18. Groblje Garica - zelene površine

PLANIRANI RASHODI: 30.000,00 kuna

Članak 3.

Za financiranje ovog programa predviđaju se sredstva prikupljena od naplate komunalne naknade te ostalih prihoda Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-08/01-12/81

Ur. broj: 2142-07-03-12-1

Vrbnik, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr