SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA VRBNIK

52.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč.tekst, 82/04 i 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz st. 1., 2., i 3. članka 30.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013.
godini u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U 2013.godini gradnja komunalne infrastrukture iz čl. 1 ove Odluke u Općini Vrbnik obuhvaća:

1. Mrtvačnica

PLANIRANI RASHODI: 300.000,00 kuna

2. Uređenje pomorskog dobra

PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

4. Uređenje pomorskog dobra Risika

PLANIRANI RASHODI: 300.000,00 kuna

5. Uređenje Vitezićeve ulice

PLANIRANI RASHODI: 600.000,00 kuna

6. Sanacija dijela groblja Risika

PLANIRANI RASHODI: 40.000,00 kuna

7. Komunalni radovi - županijska cesta ulaz u mjesto

PLANIRANI RASHODI: 120.000,00 kuna

8. Proširenje javne rasvjete Risika

PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

9. Komunalni radovi - Uređenje Kozice

PLANIRANI RASHODI: 200.000,00 kuna

10. Izgradnja kanalizacije

PLANIRANI RASHODI: 1.000.000,00 kuna

Članak 3.

Za financiranje ovog programa predviđaju se sredstva prikupljena od naplate komunalnog doprinosa, naknada za priključenje te ostalih prihoda Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-08/12-01/121

Ur. broj: 2142-07-03-12-1

Vrbnik, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr