SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA VRBNIK

49.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 36/09 i 46/09) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 46/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012. godine donijelo je

PRORAČUN
Općine Vrbnik za 2013. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Vrbnik za 2013. godinu sastoji se od:

Ukupnih prihoda: 9.130.600,00 kuna

Raspoređene izdatke: 9.130.600,00 kuna

Članak 2.

Prihodi i primici Proračuna po grupama računa i računima te rashodi i izdaci po grupama računa i računima utvrđeni su u Bilanci prihoda i izdataka i to:

PRORAČUN ZA 2013. GODINU

OPĆI DIO rbr. 1

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

PRORAČUN ZA 2013. GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Članak 3.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-01/01-12/80

Ur. broj: 2142-07-03-12-1

Vrbnik, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 

Proračun Općine Vrbnik za 2013. godinu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr