SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA VRBNIK

46.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012. godine donijelo je

II. IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012.
godini u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Izmjenama Programa određuje se gradnja komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U 2012. godini gradnja komunalne infrastrukture iz čl. 1. ove Odluke u Općini Vrbnik obuhvaća:

1. Sanacija Vajavine

PLANIRANI RASHODI: 214.000,00 kuna

2. Mrtvačnica

PLANIRANI RASHODI: 300.000,00 kuna

3. Uređenje pomorskog dobra

PLANIRANI RASHODI: 214.500,00 kuna

4. Uređenje spojne obale

PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

5. Uređenje Vitezićeve ulice

PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

6. Sanacija dijela groblja Risika

PLANIRANI RASHODI: 80.000,00 kuna

7. Komunalni radovi - Ulica Stari put

PLANIRANI RASHODI: 31.000,00 kuna

8. . Komunalni radovi - Frankopanska ulica

PLANIRANI RASHODI: 12.200,00 kuna

9. Komunalni radovi -Ulica Pod keštel

PLANIRANI RASHODI: 60.000,00 kuna

Članak 3.

Za financiranje ovog programa predviđaju se sredstva prikupljena od naplate komunalnog doprinosa, naknada za priključenje te ostalih prihoda Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-08/12-01/54

Ur. broj: 2142-07-03-12-2

Vrbnik, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr