SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA VRBNIK

38.

Na temelju članka 28. stavka 1. točke 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) te članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 24. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2012., usvaja

ODLUKU
o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Vrbnik

revidiran, lipanj 2012. g.

Članak 1.

Donosi se Plan zaštite i spašavanja Općine Vrbnik kojeg je izradila ovlaštena tvrtka »DLS« d.o.o. Rijeka, lipanj 2012. godine.

Članak 2.

Plan zaštite i spašavanja Općine Vrbnik ovjeren pečatom Općinskog vijeća i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, sastavni je dio ove Odluke.

Jedan izvornik čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Vrbnik (SN PGŽ 45/11) i Odluka o stavljanju izvan snage odredbi vezanih za postrojbe CZ u donesenom Planu zaštite i spašavanja Općine Vrbnik (SN PGŽ 8/12).

Klasa: 810-02/12-01/09

Ur. broj: 2142-07-03-12-2

Vrbnik, 11. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr