SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA VRBNIK

37.

Na temelju članka 28. stavka 1. točke 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) te članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 24. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2012., donijelo je

ODLUKA
o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu
i spašavanje na području Općine Vrbnik

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Općine su:

1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Vrbnik

2. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

3. DVD Vrbnik

4. Gradsko društvo Crvenog križa Krk

5. Područna ambulanta opće medicine u Vrbniku

6. HGSS Stanica Rijeka

7. Policijska postaja Krk

8. Hitna medicinska pomoć Doma zdravlja Krk

9. Epidemiološka služba, ispostava Krk Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ

10. IND EKO d.o.o. Rijeka

11. Rijekatank d.o.o. Rijeka

Članak 3.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se i mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica i velikih nesreća.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Članak 4.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira Načelnik Općine uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine.

U katastrofama i velikim nesrećama načelnik Općine izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Općine.

Članak 5.

Pravne osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine su:

1. Ponikve d.o.o. Krk

2. Mariška d.o.o. Vrbnik

3. Bolonić - građevinski radovi, iskopi i komunalni radovi Vrbnik

4. Županijska uprava za ceste PGŽ

5. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb Ispostava Rijeka

6. Lučka kapetanija Ispostava Šilo

7. Veterinarska stanica Rijeka, veterinarska ambulanta Krk

8. Dezinsekcija d.d. Rijeka

9. HPK - Javna poljoprivredna savjetodavna služba, Područni odjel PGŽ

10. Hrvatske šume Uprava šuma Senj, Šumarija Krk

11. HEP, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk

12. Hrvatske vode

13. Vatrogasna postrojba ceste Zagreb, postaja Rijeka

14. Lovačko društvo »Vrbnik-Garica«

15. Športsko ribolovno društvo »Škanj«

16. Radio Otok Krk

17. Autotrans d.o.o. Krk

18. Pogrebno poduzeće Usluge »Cvelić«

19. OŠ F.K. Frankopan PŠ Vrbnik

20. PZ Gospoja Vrbnik

21. UO Nada Vrbnik

22. UO Luce Vrbnik

Pravne osobe i ostali subjekti iz ovog članka nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama iz točke I istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje općine.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine.

S ostalim pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine zaključuje se ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje.

Članak 6.

Prava i obveze iz čl. 5. ove Odluke uredit će se sukladno odredbama:

- članka 55. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/ 04, 79/07, 38/09 i 127/10),

- Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (NN broj 86/06),

- Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana (NN broj 91/06).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 810-02/12-01/15

Ur. broj: 2142-07-03-12-1

Vrbnik, 11. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr