SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA VRBNIK

34.

Na temelju članka 28. stavka 1. točke 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) te članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 24. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2012., donijelo je

ODLUKU
o donošenju Plana civilne zaštite Općine Vrbnik

revidirano, 2012.

Članak 1.

Donosi se Plan civilne zaštite Općine Vrbnik kojeg je izradila ovlaštena tvrtka »DLS« d.o.o. Rijeka, revidirano lipanj, 2012. godine.

Članak 2.

Plan civilne zaštite Općine Vrbnik ovjeren pečatom Općinskog vijeća i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, sastavni je dio ove Odluke.

Jedan izvornik čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o donošenju Plana civilne zaštite Općine Vrbnik (SN PGŽ 45/11) i Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Plana civilne zaštite Općine Vrbnik (SN PGŽ 8/12).

Klasa: 810-02/11-01/08

Ur. broj: 2142-07-03-11-8

Vrbnik, 11. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr