SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA DOBRINJ

83.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 31. Statuta Općine Dobrinj i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 24. sjednici održanoj 17. prosinca 2012. godine, donosi

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se godišnji program gradnje vodnih građevina na području Općine Dobrinj, procijenjena vrijednost programa i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2013. godini na području Općine Dobrinj financirat će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda kroz program 1016, kako slijedi:

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ovaj Plan i Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu 01.01.2013. godine.

Klasa: 400-08/13-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-13-13

Dobrinj, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr