SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA DOBRINJ

79.

Na temelju čl. 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 24. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2012. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba socijalne zaštite na području
Općine Dobrinj u 2013. godini

Članak 1.

Ovim programom 1009 osigurava se zaštita i pomaganje osobama koje su ugrožene ili nemoćne ,koje ne mogu niti same niti uz pomoć članova obitelji zadovoljiti svoje osnovne potrebe zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih , socijalnih ili drugih razloga.

Općina Dobrinj nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih građana i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, kojima zbog različitih uzroka takva pomoć treba.

Ovim aktivnostima (A) se socijalnu skrb pruža u skladu s pojedinačnim odlukama i temeljem akata Općinskog vijeća donešenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu u sljedećim iznosima:

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Raspoređivanje sredstava iz članka 1. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova udruga koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu.

Članak 3.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupa na snagu 01.01.2013. godine.

Klasa: 400-08/13-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-13-11

Dobrinj, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 

Godišnji program javnih potreba socijaln  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr