SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA DOBRINJ

77.

Na temelju čl. 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 24. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2012. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u obrazovanju na području
Općine Dobrinj u 2013. godini

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i projekata te opseh istih na području Općine Dobrinj:

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta
provodi se organizirani predškolski odgoj,

- sufinanciranje izbornih programa i drugih aktivnosti
u oblasti osnovnog obrazovanja, poticanje stipendiranja i nagrađivanja darovitih i uspješnih učenika, te stvaranje uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti,

- sufinanciranje prijevoza za srednje škole i
fakultete izvan otoka i ostalo, po potrebi.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj Dječji vrtić u Polju provodi ogranizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita i dr.) Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk organiziran je kao ustanova osnivača Grada Krka, a općina Dobrinj sufinancira u potpunosti područni Dječji vrtić Polje čiji dio pokriva teritorij općine, kao i ostale područne vrtiće za roditelje kojima je to pogodnije, pa i ostale predškolske ustanove kad se za to ukaže potreba.

U osnovnoškolskom obrazovanju, osim redovnog financiranja izbornih programa informatike i stranih jezika, izvanškolskih aktivnosti poput škole klavira, nogometa i ostalih sportova, plesa i sličnog, planira se i proširenje škole koja je sada osmogodišnja, te izgradnja dvorane.

Učenicima i studentima koji putuju izvan otoka Ministarstvo mora,prometa i infrastrukture - Uprava za otoke podmiruje troškove putovanja do prve stanice na kopnu, prijevoznik »Autotrans« daje komercijalni popust od 50 % na cijenu dnevne karte do odredišta, a razliku koja ostaje za uplatu sufinanciraju općina i roditelji sa po 50 % kao mjesečnu ili vikend čip kartu.

Za provođenje ovih navedenih redovnih aktivnosti (A), tekućih (T) i kapitalnih projekata (K) osiguravaju se sredstva u proračunu kroz program 1007 kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u skladu sa ovim programom, a temeljem ugovora i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 4.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. 01. 2013. godine.

Klasa: 400-08/13-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-13-09

Dobrinj, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 

Godišnji program javnih potreba u obrazo  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr