SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA DOBRINJ

74.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/04, 178/ 04, 38/09, 79/09 i 49/11), članka 9. i 48. Zakona o proračunu («Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 24. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI

Članak 1.

Ovim programom 1004 određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za:

. javne površine

. groblja

. nerazvrstane ceste

. javnu rasvjetu

Sredstva potrebna za ostvarivanje osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj, a sastoje se od:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 2.500.000,00
2. Ostali prihodi iz proračuna 97.000,00

UKUPNO 2.597.000,00

Članak 2.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine,nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama Primorske goranske županije«, a stupa na snagu 01. 01. 2013. godine.

Klasa: 400-08/13-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-13-06

Dobrinj, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 

Program gradnje objekata i uređaja komun  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr