SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA DOBRINJ

73.

Na temelju članka 28. stavak 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 24. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2012. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Dobrinj kroz:

a) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje
programa.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni programom 1003 su:

1. prihodi od komunalne naknade 650.000,00

2. ostali prihodi iz proračuna 2.520.500,00

UKUPNO 3.170.500,00

Članak 3.

Rashodi obuhvaćaju slijedeće redovne aktivnosti (A) i kapitalne projekte (K):

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj koji je dužan podnijeti izvješće o izvršenju tekuće godine do kraja ožujka sljedeće godine.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. 01. 2013. godine.

Klasa: 400-08/13-161/01
Ur. broj: 2142-04-05-13-05
Dobrinj, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 

Program održavanja komunalne infrastrukt  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr