SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA DOBRINJ

72.

Temeljem članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 24. sjednici, održanoj 17. prosinca 2012. godine, donosi

PROGRAM RASHODA PREDSTAVNIČKIH
I IZVRŠNIH TIJELA
na području Općine Dobrinj u 2013. godini

Članak 1.

Predstavničko tijelo Općine je Općinsko vijeće koje broji trinaest članova. Redovne aktivnosti (A) programa 1002 su sljedeće:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. 01. 2013. godine.

Klasa: 400-08-13-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-13-04

Dobrinj, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 

Program rashoda predstavničkih i izvršni  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr