SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA DOBRINJ

68.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 31. i 92 Statuta Općine Dobrinj i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 24. sjednici održanoj 17. prosinca 2012. godine, donosi

II. IZMJENE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Ovim Izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan; SN PGŽ 51/11,29/12), utvrđuje se godišnji program gradnje vodnih građevina na području Općine Dobrinj za 2012. godinu, procijenjena vrijednost programa i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2012. godini na području Općine Dobrinj financirat će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ove Izmjene Plana objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-161/01

Urbroj: 2142-04-05-12-42

Dobrinj, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 

II. Izmjene Plana gradnje komunalnih vod  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr