SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA DOBRINJ

67.

Temeljem članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) te članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 24. sjednici, održanoj dana 17. prosinca 2012. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
izgradnje vodovoda, kanalizacije i gospodarenje otpadom na području Općine Dobrinj za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu izgradnje vodovoda, kanalizacije i gospodarenje otpadom na području Općine Dobrinj (S.N. br. 51/ 11., 29/12.) čl. 1. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za program 1013 osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj na stavkama:

1. Naknade za priključak 1.185.400,00

2. Vodni doprinos 75.000,00

3. Ostali prihodi proračuna 2.343.790,00

UKUPNO 3.604.190,00.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Rashodi obuhvaćaju slijedeće kapitalne projekte (K):

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ove Izmjene programa stupaju na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa : 400-08/12-161/01
Ur. broj: 2142-04-05-12-42
Dobrinj, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 

II. Izmjene Godišnjeg programa izgradnje  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr