SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA DOBRINJ

62.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 24. sjednici, održanoj dana 17. prosinca 2012. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj
za 2012. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u sportu (»SN PGŽ« 51/11, 29/12) čl.1. mijenja se i glasi: »Ovim programom 1006 utvrđuju se redovne aktivnosti (A) i kapitalni projekti (K) od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s poticanjem i promicanjem sporta u cjelini te sportsko-rekreativnom aktivnošću građana kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Ove Izmjene Programa primjenjuje se od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-161/01
Ur. broj: 2142-04-05-12-37
Dobrinj, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 

II. Izmjene Godišnjeg programa javnih po  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr