SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA DOBRINJ

59.

Na temelju članka 28.stavak 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03.-proč.tekst, 82/04. i 178/04., 38/09. i 79/09), članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09.) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 24. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2012. godine, donosi

II. IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini

Članak 1.

U programu održavanja komunalne infrastrukture 1003 u 2012. godini (SN PGŽ 51/11., 29/12.) čl.2. mijenja se i glasi:

»Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade 650.000,00

2. ostali prihodi iz proračuna 2.391.600,00

UKUPNO 3.041.600,00.«

Članak 2.

Čl. 3. mijenja se i glasi:

»Rashodi obuhvaćaju slijedeće redovne aktivnosti (A) i kapitalne projekte (K):

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ove Izmjene programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-12-34

Dobrinj, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v.r.

 

II. Izmjene Programa održavanja komunaln  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr