SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 6. Utorak, 18. ožujka 2003.
GRAD ČABAR
Grad Čabar

11.

Na temelju članka 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01), članka 7. točke 3. i članka 32. točke 2. Zakona o prekršajima (»Narodne novine« broj 88/02) te članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 06/02), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 3. ožujka 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U članku 53. stavku 1. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/02) riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako:« zamjenjuje se riječima: »Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:«

Članak 2.

Članak 54. iste Odluke mijenja se i glasi:

»Globom u iznosu od 50,00 do 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako učini prekršaj iz članka 53. ove Odluke«.

Članak 3.

Članak 55. stavak 1. iste Odluke mijenja se i glasi:

»Globom u iznosu od 50,00 kuna kaznit će se fizička, kao i odgovorna osoba zaposlena u pravnoj osobi, na licu mjesta, za učinjen prekršaj iz članka 53. ove Odluke«.

Klasa: 021-02/03-01/09

Ur. broj: 2108-01-03-6

Čabar, 3. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Dragutin Vrus, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr