SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA BROD MORAVICE

29.

Na temelju članka 3. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 153/09 i 49/11), članka 2. stavka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (»Službene novine PGŽ« broj 58/09 i 23/ 12) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja
groblja, prostora i zgrada za obavljanje i sahrane
pokojnika te ukop i kremiranje pokojnika

Članak 1.

Temeljem provedenog javnog natječaja za povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja groblja, prostora i zgrada za obavljanje i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika, Općinsko vijeće Općine Brod Moravice povjerava obavljanje komunalne djelatnosti poduzeću METALIK BONSAJ d.o.o. iz Brod Moravica, Ivana Gorana Kovačića 17.

Članak 2.

Općina Brod Moravice obavljanje komunalnih poslova navedenih u članku 1. ove Odluke daje na rok od 4 (četiri) godine računajući od dana sklapanja ugovora.

Članak 3.

Općina Brod Moravice i poduzeće Metalik Bonsaj d.o.o. iz Brod Moravica, Ivana Gorana Kovačića 17 sklopiti će Ugovor za komunalnu djelatnost održavanja groblja, prostora i zgrada za obavljanje i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika, u kojem će regulirati međusobna prava i obveze.

Članak 4.

Cjenik usluga priložen ponudi za obavljanje komunalnih poslova navedenih u članku 1. ove Odluke sastavni je dio Ugovora o povjeravanju komunalne djelatnosti.

Članak 5.

Zadužuje se Općinski načelnik Općine Brod Moravice za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalne djelatnosti navedene u članku 1. ove Odluke.

Članak 6.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 363-01/12-01/41

Ur. broj: 2112-06-12-01-05

Brod Moravice, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr