SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA BROD MORAVICE

28.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine
Brod Moravice za 2012. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Brod Moravice za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 45/11) članak 1. mijenja se i glasi. Proračun Općine Brod Moravice za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci, iskazani po skupinama i podskupinama, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja Proračuna za 2012. godinu, kako slijedi u općem dijelu proračuna.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 5.273.350,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju nasnagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/01

Ur. broj: 2112-06-12-01-11

Brod Moravice, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v.r.

 

Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Proračun  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr