SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA BROD MORAVICE

27.

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u provedbi socijalnog programa
Općine Brod Moravice za 2013. godinu

Članak 1.

Za provođenje Socijalnog programa osigurat će se sredstva u iznosu od 597.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. raspoređuju se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 551-01/12-01/49

Ur. broj: 2112-06-12-01-02

Brod Moravice, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 

Program javnih potreba u provedbi socija  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr