SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA BROD MORAVICE

26.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Brod Moravice u području
društvene brige o djeci predškolske dobi za 2013. godinu

Članak 1.

Program javnih potreba Općine Brod Moravice u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2013. godinu utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Općine Brod Moravice, a koji se ostvaruje putem organiziranja predškolskog odgoja.

Članak 2.

Ustrojbena jedinica predškolskog odgoja i naobrazbe koja djeluje pri Osnovnoj školi »Brod Moravice« u Brod Moravicama provodi organizirani predškolski odgoj ostvarenjem 6-satnog programa za jednu mješovitu odgojnu skupinu.

Članak 3.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2013. godinu, sredstva za Ustrojbenu jedinicu predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Brod Moravice u iznosu od 194.000,00 kn predviđena su za sljedeće namjene:

1.Plaća odgajateljice 108.144,00 kn

2.Doprinosi na plaće 16.437,00 kn

3.Izdaci za energiju i lož ulje 19.400,00 kn

4.Ostali materijalni izdaci (naknade za
prijevoz, sl. putovanja, uredski materijal,
seminari i mat. za tek. i inv. održavanje
el. energija, lož ulje 5.819,00 kn

5. Nabava didaktičkog materijala 2.000,00 kn

6.Usluge (komunalne, zdravstvene, poštanske,
intelektualne, informiranja, promidžbe,
računalne) 7.200,00 kn

7. Sufinanciranje rada kuharice 35.000,00 kn

Članak 4.

Sredstva za prehranu djece, materijalnih i ostalih izdataka Ustrojbene jedinice osiguravaju se i učešćem roditelja u troškovima boravka djeteta u Ustrojbenoj jedinici, a sredstva se uplaćuju na žiro račun Osnovne škole Brod Moravice.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel vrši raspored sredstava nositelju Programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće Općinskom načelniku Općine Brod Moravice o ostvarenju programa.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 601-01/12-01/04

Ur. broj: 2112-06-12-01-01

Brod Moravice, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr