SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA BROD MORAVICE

25.

Na temelju članka 13. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine broj 69/03 i 76/05) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u školstvu Općine Brod Moravice
za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u školstvu za 2013. godinu utvrđuje se sufinanciranje Programa od interesa za Općinu Brod Moravice.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstva u Proračunu Općine Brod Moravice za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 11.300,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. rasporediti će se Osnovnoj školi »Brod Moravice« iz Brod Moravica za sljedeće programe:

1. Nagrade učenicima na kraju školske godine 800.00 kn

2. ŠSK »Budućnost« 1.000,00 kn

3. Terenska nastava učenika 4.000,00 kn

4. Naknada za prijevoz učenika 3.000,00 kn

5. Eko škola 500,00 kn

6. Tiskanje školskog lista 2.000,00 kn

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel vrši raspodjelu sredstava nositelju programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće Općinskom načelniku Općine Brod Moravice.

Članak 5.

Nositelj programa dužan je za sve poslove koji se smatraju drugim dohotkom obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 602-01/12-01/05

Ur. broj: 2112-06-12-01-01

Brod Moravice, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr