SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA BROD MORAVICE

24.

Na temelju članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09 i 150/11) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Brod Moravice u športu
i rekreaciji za 2013. godinu

Članak 1.

Program javnih potreba Općine Brod Moravice u sportu i rekreaciji za 2013. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti značajni za Općinu Brod Moravice, a u svezi:

- promicanja i poticanja športa u cjelini,

- djelovanja sportskih udruga,

- sudjelovanja u osiguranju i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

- sportsko-rekreativnih aktivnosti građana,

- održavanja i funkcioniranja sportskih objekata,

- sportske nagrade.

Članak 2.

Za ostvarenje Programa u športu osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 121.000,00 kuna i to za:

1. TSK »Budućnost« 30.000,00 kn

2. Biatlonski klub Brod Moravice 5.000,00 kn

3. Boćarski klub Brod Moravice 10.000,00 kn

4. Udruga biciklista Brod Moravice 2.000,00 kn

5. Šah škola »Goranka« 10.000,00 kn

6. PD »Vršak« 10.000,00 kn

7. LD »Srndać« 4.000,00 kn

8. Održavanje sportskih objekata 50.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga, troškova natjecanja, organizaciju športskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovnog održavanja sportskih objekata.

Članak 4.

Sve navedene aktivnosti od značaja su za Općinu Brod Moravice, pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarenje osiguravaju u proračunu Općine Brod Moravice za 2013. godinu sukladno punjenju proračuna.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel Općine Brod Moravice raspoređuje sredstva nosiocima programa kvartalno tijekom 2013. godine, prati njihovo namjensko trošenje i podnosi izvješće Općinskom načelniku Općine Brod Moravice.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 620-01/12-01/03

Ur. broj: 2112-06-12-01-02

Brod Moravice, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr