SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA BROD MORAVICE

23.

Na temelju članka 9.a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/09, 27/93, i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, i 36/09 i 150/11) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Brod Moravice u kulturi
za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Općine Brod Moravice za 2013. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Brod Moravice i to:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture, kao i pomoć i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi.

Članak 2.

U Proračunu Općine Brod Moravice za 2013. godinu raspoređuju se sredstva u iznosu od 182.000,00 kuna.

1. KUD »Lipica« Brod Moravice 25.000,00 kn

2. Udruga »Turanj« 10.000,00 kn

3. Hrvatska Čitaonica sela Kuti 10.000,00 kn

4. Radio Gorski kotar 27.000,00 kn

5. Tiskanje monografija i knjiga 10.000,00 kn

6. Državni arhiv 6.000,00 kn

7. Pokroviteljstva i ostale donacije 10.000,00 kn

8. Zaštita spomenika kulture-crkvena baština 10.000,00 kn

9. Županijski bibliobus 18.000,00 kn

10. Izdavačke usluge 34.000,00 kn

11. Limena glazba Brod Moravice 5.000,00 kn

12. Udruga umirovljenika Brod Moravice 10.000,00 kn

13. Društvo »Naša djeca« Brod Moravice 7.000,00 kn

Članak 3.

Općina Brod Moravice će i pored sredstava iz članka 2. ovog Programa sufinancirati i određena kulturna događanja tijekom 2013. godine na području Općine Brod Moravice putem pokroviteljstava.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel vrši raspored sredstava korisnicima Programa kvartalno te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Općinskom načelniku Općine Brod Moravice.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 612-01/12-01/10

Ur. broj: 2112-06-12-01-01

Brod Moravice, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr