SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA BROD MORAVICE

22.

Na temelju članka 45. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01, 96/03, 139/04 - pročišćeni tekst i 174/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Brod Moravice u vatrozaštiti
i zaštiti i spašavanju u 2013. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Brod Moravice u vatrozaštiti i zaštiti i spašavanju za 2013. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti značajne za Općinu Brod Moravice

i to:

- vatrogasna djelatnost

- djelovanje DVD Brod Moravice kao središnjeg vatrogasnog društva za Općinu Brod Moravice

- održavanje i osiguranje

- nabavka i održavanje opreme i vozila

- troškovi zaštite i spašavanja prema Planu za Općinu Brod Moravice

- Gorska služba spašavanja

Članak 2.

U Proračunu Općine Brod Moravice osiguravaju se sredstva u iznosu od 131.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka služe za Dobrovoljno vatrogasno društvo Brod Moravice kao središnje vatrogasno Društvo za Općinu Brod Moravice i zaštitu i spašavanje i to:

- obučavanje i opremanje operativnih članova DVD Brod Moravice,

- obučavanje i opremanje vatrogasne mladeži Društva,

- osiguranje vatrogasnih vozila, opreme,članova i vatrogasnog doma,

- održavanje vozila, opreme i crpki,

- troškovi gašenja požara i druge intervencije,

- troškovi nabave vatrogasne opreme i odjeće,

- troškovi zaštite i spašavanja,

- nabavka vatrogasnog vozila (cisterna),

- vatrogasna natjecanja članova i mladeži,

- materijalni troškovi,

- ostali nespomenuti i nepredviđeni troškovi,

- Gorska služba spašavanja Delnice.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 214-01/12-01/02

Ur. broj: 2112-06-12-01-01

Brod Moravice, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr