SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA BROD MORAVICE

21.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
Općine Brod Moravice za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja, te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazanim potrebnim financijskim sredstvima za ostvarenje sredstvima za ostvarenje Programa u 2013. g.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 363-01/12-01/60

Ur. broj: 2112-06-12-01-02

Brod Moravice, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 

Program održavanja komunalne infrastrukt  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr