SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA BROD MORAVICE

18.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine donijelo je

PRORAČUN
za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015.

Članak 1.

Proračun Općine Brod Moravice za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu sastoje se od:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja Proračuna kako slijedi.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

PROJEKCIJA ZA 2013. DO 2015. GODINU

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima kako slijedi. Plan razvojnih programa za razdoblje 2013. - 2015. godine sastavni je dio ovog Proračuna.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4

Ovaj Proračun stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2013. DO 2015. GOD.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Klasa: 400-08/12-01/01

Ur. broj: 2112-06-12-01-09

Brod Moravice, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 

Proračun za 2013. godinu i Projekcije za  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr