SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 50. Petak, 14. prosinca 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

69.

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09) Općinski načelnik Općine Viškovo dana 14. prosinca 2012. godine donosi sljedeći

PLAN
prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju
2013. - 2015. godine

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju 2013. - 2015. godine (u daljnjem tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u upravne odjele Općine Viškovo.

Članak 2.

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme na dan 10. prosinca 2012. godine te planira potreban broj službenika i namještenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme kao i potreban broj vježbenika za prijam u službu na određeno vrijeme za razdoblje 2013. - 2015. godine.

Tabelarni prikaz stvarnog stanja popunjenosti na neodređeno vrijeme na dan 13. prosinca 2012. godine, planirani potrebni broj službenika i namještenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika za prijam u službu na određeno vrijeme za razdoblje 2013. - 2015. godine, nalazi se u privitku ovog Plana prijma koji čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Viškovo.

Klasa: 022-05/12-01/37

Ur. broj: 2170-09-01/01-12-7

Viškovo, 14. prosinca 2012.

Općinski načelnik

Goran Petrc, prof., v. r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Plan prijma u službu u Općinu Viškovo u   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr