SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 50. Petak, 14. prosinca 2012.
GRAD RIJEKA

157.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/09 i 78/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 13. prosinca 2012. godine, donio je

RJEŠENJE
o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

Članak 1.

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Savjet) imenuju se:

1.Vladimir Predrag, za predsjednika,

2.Marko Paripović, predstavnik Udruge za zaštitu prava potrošača »Potrošački centar« Rijeka, za člana,

3.Nikolina Deranja, predstavnica Udruge za zaštitu prava potrošača »Potrošački centar« Rijeka, za članicu,

4.Gordana Ružić-Švob, predstavnica Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, za članicu,

5.Snježana Šuković, predstavnica Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka, za članicu,

6.Jasna Knez, predstavnica Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, za članicu,

7.Tanja Šušić, predstavnica Komunalnog društva Kozala d.o.o. Rijeka, za članicu.

Članak 2.

Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

Članak 3.

Savjet je savjetodavno tijelo Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) sa zadaćom da se očituje o pružanju i cijeni javnih usluga koje se pružaju potrošačima i to:

-prijevoza putnika u javnom prometu,

-održavanja čistoće u dijelu pružanja usluga skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada,

-opskrbe pitkom vodom te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i

-održavanja groblja u dijelu pružanja usluga prijevoza i ukopa pokojnika.

Prije izmjene cijene javnih usluga iz stavka 1. ovoga članka, Savjet će razmotriti prijedlog te se o njemu očitovati.

Mišljenje Savjeta obavezno se prilaže uz akt kojim Gradonačelnik daje suglasnost na promjenu cijene javne usluge.

Članak 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/12-04/92-89

Ur. broj: 2170/01-15-00-12-1

Rijeka, 13. prosinca 2012.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr