SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 50. Petak, 14. prosinca 2012.
GRAD OPATIJA

70.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10), članka 6. i 42. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« Primorsko-goranske županije, br. 25/09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2012. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI
Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (»Službene novine« PGŽ, br. 11/ 12) u članku 1. stavku 3. riječi: »izuzev odredbi točke 4.

članka 8. ove Odluke.« zamijenjuju se riječima: »izuzev odredbi točke 4. članka 8. i glave VII. ove Odluke.«

Članak 2.

Članak 52. Odluke mijenja se i glasi:

»Zakupcima poslovnih prostora odobrava se popust ugovorene zakupnine od 10% za tekući mjesec u 2013. godini, počev od mjeseca siječnja, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatija do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust, a za mjesec prosinac popust iznosi 50 %.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/12-01/09

Ur. broj 2156/01-01-12-2

Opatija, 11. posinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O' Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr