SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 50. Petak, 14. prosinca 2012.
GRAD OPATIJA

65.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine
PGŽ« broj 25/09 i 30/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 11. prosinca 2012. donijelo je

PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2014. I 2015. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrnuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Proračun Grada Opatije za 2013. godinu i Projekcije plana za 2014. i 2015. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama
Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/09

Ur. broj: 2156/01-01-12-01

Opatija, 11. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

Proračun Grada Opatije za 2013. godinu i  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr