SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

66.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članak 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/ 11, 86/12) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 39. sjednici održanoj 6. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi
Općine Viškovo u 2013. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2013. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Viškovo, a u svezi s:

- poticanjem i promicanjem sporta i tehničke kulture,

- provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

- djelovanjem udruga sporta i tehničke kulture,

- sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima i turnirima,

- sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,

- sportskim aktivnostima osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

- planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina značajnih za Općinu,

- provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta i tehničke kulture.

Članak 2.

Aktivnosti i poslovi iz članka 1. obuhvaćaju:

- Poticanje i promicanje sporta vršit će se kroz rad »sportskih škola« sa osnovnom

zadaćom da se obuhvati što veći broj djece i mladeži. Takav pristup omogućuje omasovljenje i razvoj sporta u cjelini.

- Obzirom na dosegnutu visoku razinu viškovskog amaterizma s područja sportskih djelatnosti i nadalje će se, u okviru mogućnosti, raditi na njegovu poticanju posebice sustavnim i kontinuiranim radom s mlađim naraštajem popraćeno kvalitetnim pedagoškim radom. Predviđena financijska sredstva pratit će program osnovne djelatnosti udruga sufinanciranjem redovne djelatnosti i posebnih programa udruga iz oblasti sporta i tehničke kulture na području Općine: Nogometni klub Halubjan, Boćarski klub Marčelji, Boćarski klub Halubjan, Boćarski klub Marinići, Kickboxing klub Sv. Matej, Brdsko-biciklistički klub Kvarner, Pikado klub Nevera, Košarkaški klub Sv. Matej, Školski sportski klub Malik, Planinarsko društvo Viškovo, Šahovski klub Viškovo, Odbojkaški klub Sv. Matej 006, Košarkaški klub Viškovo, Rukometni klub Halub, Nogometni klub veterana Sv. Matej 2008. Dio sredstava iz Proračuna namjenjen je LD Lisjak Kastav i Udruzi uzgajivača njemačkih ovčara Halubje 2011.

Organizacija službenih i prigodnih domaćih i međunarodnih takmičenja turnira i izložbe pasa provodit će se putem sportskih udruga i klubova koji djeluju na području Općine Viškovo.

- Sportsko rekreacijske aktivnosti mještana provode sportske udruge prema interesima građana u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti mještana.

- Stručni rad u sportu je preduvjet za kvalitetan rad i masovniji obuhvat djece sportskim aktivnostima te se u 2013. godini planira obuka trenera u sportskim granama gdje će to biti najpotrebnije. Sportsko rekreacijskim aktivnostima članova sportskih udruga i mještana obilježavat će se i datumi značajni za Općinu Viškovo: Matejna i Dan Općine.

- Sportske udruge ostvarivat će donacije iz Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu temeljem provedenog natječaja za sufinanciranje javnih potreba i sklopljenih ugovora, a prema proračunskim mogućnostima.

- U 2013 . godini nastavit će se sa održavanjem sportskih objekata i njihovih okoliša te izraditi potrebna projektna i prostorna dokumentacija. Sredstva Proračuna koristit će se za uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan i otkup zemljišta, legalizaciju boćališta Marčelji.

- Tabelarni prikaz nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2013. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko- goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-04/12-01/12

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-14

Viškovo, 6. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr