SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

65.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09.), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 39. sjednici održanoj 6. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u socijali i zdravstvu
Općine Viškovo u 2013. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2013. godini potiče se primjena djelotvornih mjera koje valja poduzeti radi zaštite životnog i zdravstvenog standarda te zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba.

Članak 2.

Socijalni program, u skladu sa člankom 22. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12) osigurava sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija i drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima).

Pored toga, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11), predviđa se i osigurava:

- besplatan boravak ili sufinanciranje djece u jaslicama i vrtićima,

- besplatna marenda,

- besplatan ili djelomično sufinanciran produženi boravak,

- pomoć i njega u kući - zdravstvena njega,

- pomoć za troškove javnog prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju, učenike i studente, darovatelje krvi, osobe po socijalnom kriteriju i prijevoz osoba starijih od 65 godina sredstvima javnog prijevoza KD Autotrolej i dr.,

- pomoć za pogrebne troškove,

- pravo na smještaj i prehranu u ustanove i domove socijalne skrbi,

- pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta,

- poklon bonove povodom božićno-novogodišnjih blagdana za osobe starije od 75 godina i poklon pakete za svu djecu od navršene prve godine života do polaska u školu,

- nabava i održavanje opreme za invalide, nabava lijekova za teško bolesne osobe te povremeni prijevoz invalidnih osoba,

- pomoći obiteljima (nabavka knjiga za učenike osnovne škole),

- financijska sredstva za programe humanitarnih udruga.

Članak 3.

Programom zdravstvene zaštite predviđaju se pomoći predškolske zdravstvene zaštite (potpora za prehranu dojenčadi), preventivne zdravstvene zaštite te potpore humanitarnim i drugim ustanovama i udrugama: potpora Crvenom križu, aktivu DDK ogranak Viškovo, Klubu liječenih alkoholičara, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo (programi prevencije zloupotrebe droge, primarne prevencije ovisnosti, cijepljenja i edukacije protiv infekcije HPV- om, prihvaćanja zdravih stilova života, kontrole prehrane u Dječjem vrtiću Viškovo, monitoringa hlapljivih aromatskih ugljikovodika u stanovnika i policikličkih aromatskih ugljikovodika uz izvorištima Općine Viškovo), Domu zdravlja Rijeka za palijativnu skrb, pomoć odjelu ortopedije Dječje bolnice Kantrida za za nabavku neophodnog namještaja., Kapitalnim ulaganjem u Projekt nabave neinvazivne kardiološke opreme za potrebe Thalassotherapie Opatija, predviđa se poboljšanje zdravstvenog standarda mještana.

Članak 4.

Raspored sredstava socijalnog i zdravstvenog programa vršit će se u skladu sa kriterijima, a temeljem rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima. Sredstva za isplatu pomoći za ogrjev sukladno članku 22. Zakona o socijalnoj skrbi doznačit će Primorsko-goranska županija.

Tabelarni prikaz nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 5.

Program javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2013. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-04/12-01/12

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-16

Viškovo, 6. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr