SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

59.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07, 125/08, 36/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 39. sjednici održanoj 6. prosinca 2012. godine donijelo je

3. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u socijali i zdravstvu
Općine Viškovo u 2012. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2012. godini (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 44/11, 17/12, 30/12) mijenja se tabelarni dio koji je sastavni dio ovog Programa

Članak 2.

Ove izmjene Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu za 2012. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/12

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-24

Viškovo, 6. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

3. Izmjene i dopune Programa javnih potr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr