SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

55.

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 84. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 39. sjednici održanoj 6. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli
rezultata - viška prihoda iz 2011. godine

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata - viška prihoda iz 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/12) mijenja se članak 2. i glasi:

»Ostvareni višak iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se u 2012. godini za sljedeće namjene:

Neutrošena sredstva od prodaje stanova nad kojima postoji stanarsko pravo
(na rezerviranja za buduće izdatke)

288.643,18 kn

Rezerviranja za izvlaštenja

75.000,00 kn

Naknade vlasnicima nekretnina u zoni odlagališta

11.132.169,96 kn

Tekuće i investicijsko održavanje groblja

418.797,85 kn

Izgradnja vrtića

1.935.815,94 kn

Opremanje vrtića

550.000,00 kn

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju vodovodnih ogranaka

2.039.500,00 kn

DPU groblja Viškovo

8.500,00 kn

Otkup zemljišta - budući projekti

1.250.000,00 kn

Nabava komunalne opreme za groblje Viškovo

14.000,00 kn

Projektna dokumentacija - groblje Viškovo

81.250,00 kn

Revizija projekta plinske kotlovnice OŠ Sv. Matej

45.000,00 kn

Projekt ukupnog razvoja Općine Viškovo

85.000,00 kn

Studija opravdanosti - RZ Marišćina

18.750,00 kn

UPU RZ Marišćina

6.700,00 kn

DPU Ferenčić

12.150,00 kn

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

8.500,00 kn

UPU Viškovo N1-1

7.800,00 kn

UPU RZ Marinići K-1

6.400,00 kn

Izrada Izvješća o stanju u prostoru

47.454,60 kn

Uredska oprema i namještaj za poslovne prostore

5.000,00 kn

Oprema za održavanje i zaštitu poslovnih objekata

18.500,00 kn

Ugradnja kontrolnih brojila na poslovnim objektima

10.000,00 kn

Električna energija za javnu rasvjetu

353.986,90 kn

Komunalna oprema za javne površine

20.000,00 kn

Proširenje javne rasvjete

377.999,00 kn

Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta

410.000,00 kn

Izgradnja zidova i upojnih bunara na cestama

285.000,00 kn

Izgradnja ceste II s infrastrukturom

1.850.000,00 kn

Projektna dokumentacija za cestu Brnasi-Dovičići

80.000,00 kn

Projektna dokumentacija za spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići

86.500,00 kn

Projektna dokumentacija za cestu Kapiti-Furićevo

78.750,00 kn

Projektna dokumentacija za spojnu cestu D u Blažićima

57.000,00 kn

Projektna dokumentacija za cestu Viškovo-Turčino

60.000,00 kn

Projektna dokumentacija za pristupni put Benčani

33.500,00 kn

Projektna dokumentacija rekonstrukcije puta u Kosima

66.100,00 kn

Projektna dokumentacija puta na Furićevu

77.000,00 kn

Uređenje novih javnih površina

215.000,00 kn

Fitnes park u Viškovu

83.500,00 kn

Nabava komunalne opreme za javne površine

101.000,00 kn

Zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete - Stop CO2

840.000,00 kn

Ulaganja u računalne programe - Stop CO2

30.000,00 kn

GIS - Stop CO2

211.000,00 kn

Izgradnja ceste Viškovo-Milohni

330.000,00 kn

Projektna dokumentacija za Sportski park Gornji Sroki

42.700,00 kn

Izvedba priključaka za vodu na javnim površinama

120.000,00 kn

Idejno rješenje za nogostup Garići-Saršoni

60.000,00 kn

Izvedba elektroenergetskih priključaka na javnim površinama

300.000,00 kn

Projekt elektroenergetskih priključaka

11.000,00 kn

Nabava prigodne iluminacije

87.000,00 kn

Nabava smjerokaznih ploča

87.000,00 kn

Projektna dokumentacija za izgradnju pozornice i interpretacijskog centra Ronjgi

24.697,47 kn

Subvencije kamata za poduzetničke kredite - razvoj turizma

15.349,28 kn

Otkup zemljišta za spojnu cestu Brnasi-Dovičići

512.000,00 kn

Glavni i izvedbeni projekt za cestu RZ-8 Drenova

171.000,00 kn

Prometno rješenje za uvođenje autobusne linije Petrci

50.000,00 kn

Izvođenje po prometnom rješenju Petrci

87.000,00 kn

UKUPNO

25.279.014,18 kn

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/12

Ur. broj: 2170-09-03/01-12-21

Viškovo, 6. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr