SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

53.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 39. sjednici održanoj 6. prosinca 2012. godine donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2012.
GODINU I PROJEKCIJU ZA 2013. I 2014. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2012. godinu i projekciji za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 44/11, 17/12 i 30/12) članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu sadrži:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcijom za 2013. i 2014. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda, odnosno primici i izdaci u iznosima iskazanim u Računu financiranja, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/12

Ur. broj: 2170-09-03/01-12-19

Viškovo, 6. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 

3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viš  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr