SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

50.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 39. sjednici održanoj 6. prosinca 2012. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrže:

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna planirani su po nositeljima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuju se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-04/12-01/12

Ur. broj: 2170-09-03/01-12-11

Viškovo, 6. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 

Proračun Općine Viškovo za 2013. godinu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr