SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA FUŽINE

66.

Na temelju članka 41. stavka 5. i članka 42. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11 i 61/11), članka 35. i članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09 i 150/11) te članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2012. godine, na prijedlog Državnog ureda za reviziju, KLASA: 041-01/ 12-09/289 URBROJ: 613-01-08-12-3 od 12. listopada 2012. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o gubitku prava na redovito financiranje
Iz Proračuna Općine Fužine

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje obustava isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Fužine za 2012. godinu Marku Švastu, Banovina 30, Lič, nezavisnom članu predstavničkog tijela Općine Fužine.

Članak 2.

Gubitak prava iz članka 1. određuje se za razdoblje od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur. broj: 2112/03-01-12-20

Fužine, 12. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr