SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA FUŽINE

65.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2012. godine, donosi

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina
u 2013. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na području Općine Fužine, procjeni iznosa ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovog Plana podrazumijevaju se građevine za vodoopskrbu i građevine za odvodnju otpadnih voda.

U 2013. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina u ukupnom procijenjenom iznosu od 1.860.500,00 kn.

Članak 3.

U 2013. godini financirat će se gradnja, odnosno rekonstrukcija slijedećih vodnih građevina na području Općine Fužine:

A) VODOOPSKRBA - OPSKRBA PITKOM VODOM

-proširenje vodovodne mreže na području Općine Fužine u iznosu od 400.000,00 kn.

B) ODVODNJA - OTPADNIH VODA

-nastavak izgradnje sustava odvodnje i izrada projektne dokumentacije u iznosu od 150.000,00 kn,

-izgradnja sustava odvodnje - kanalizacijski kolektor ul. Sv. Križ u iznosu od 772.500,00 kn,

-izgradnja sustava odvodnje - kanalizacijski kolektor ul. Kolodvorska u iznosu od 538.000,00 kn.

Članak 4.

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 3. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

a)579.250,00 kn iz vlastitih sredstava Proračuna Općine Fužine,

b)1.281.250,00 kn iz kreditnih sredstava (IPARD).

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur. broj: 2112/03-01-12-19

Fužine, 12. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr