SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA FUŽINE

64.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09), a u svezi s člankom 13. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 i 76/05), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 12. prosinca 2012. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u školstvu Općine Fužine za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u školstvu za 2013. godinu utvrđuje se sufinanciranje Programa od interesa za Općinu Fužine.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstva u Proračunu Općine Fužine za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 135.500,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. rasporediti će se za sljedeće programe:

1.Učenička zadruga Ivančice iznos od 5.000,00 kn,

2.Terenska nastava iznos od 2.000,00 kn,

3.Rad logopeda iznos od 20.000,00 kn,

4.Dani Kreše Golika iznos od 5.000,00 kn,

5.Školski list Fužinarski klobuk iznos od 3.000,00 kn,

6.Dječje glazbeno stvaralaštvo »Tko pjeva zlo ne misli« iznos od 3.000,00,

7.Pomoć u obrazovanju iznos od 10.000,00 kn,

8.Sufinanciranje prijevoza učenika 87.500,00 kn.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće Općinskom načelniku Općine Fužine.

Članak 5.

Nositelj programa dužan je za sve poslove koji se smatraju drugim dohotkom obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur. broj: 2112/03-01-12-18

Fužine, 12. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr