SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA FUŽINE

63.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2012. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba Općine Fužine humanitarnih
i drugih društvenih udruga za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Fužine, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u humanitarnim i društvenim djelatnostima udruga.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj humanitarnog i društvenog djelovanja na području Općine Fužine.

Članak 3.

Ostvarivanjem cilja iz članka 2. ovog Programa, omogućiti će se postizanje dodatne kvalitete u humanitarnim i društvenim djelatnostima i njihovom razvoju, a zadržati će se postojeća razina uključenosti u humanitarne i društvene aktivnosti djece, mladeži i građana.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanja javnih potreba humanitarnih i drugih društvenih udruga u 2013. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 101.270,00 kn.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ovog Programa raspoređuju se na sljedeći način:

Naziv korisnika Iznos

1. Udruga umirovljenika Fužine 12.500,00 kn

2. DVD Vrata; Aktiv dobrovoljnih

darivatelja krvi 10.000,00 kn

3. Splitski skautski zbor 7.000,00 kn

4. Posmrtno humanitarna Udruga

Općine Fužine 5.000,00 kn

5. Udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida

Gorski kotar 3.000,00 kn

6. Udruga Antifašističkih boraca i

antifašista Općine Fužine 10.000,00 kn

7. Društvo multiple skleroze PGŽ 1.500,00 kn

8. Društvo »Naša djeca« Fužine 19.870,00 kn

9. Nastavni zavod za javno zadravstvo 2.000,00 kn

10. Udruga slijepih PGŽ 2.000,00 kn

11. Udruga za zaštitu obitelji 10.000,00 kn

12. LD Srnjak 6.000,00 kn

13. Klub liječenih alkoholičara Delnice 2.400,00 kn

14. Ostale donacije 10.000,00 kn


UKUPNO 101.270,00 kn

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine vrši raspored sredstava nosiocima programa.

Sa nosiocima programa sklopiti će se ugovori o korištenju financijskih sredstava u kojima će biti i utvrđen način isplate sredstava.

Jedinstveni upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava te podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom načelniku.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur. broj: 2112/03-01-12-17

Fužine, 12. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr