SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA FUŽINE

61.

Na temelju članka 1. i članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2012. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Fužine, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim područjima kulturne djelatnosti:

-promicanjem kulture,

-podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života,

-poticanjem i organiziranjem tradicionalnih manifestacija,

-poticanjem muzičkih, likovnih i ostalih tečajeva,

-sufinanciranjem aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja,

-knjižna i nakladnička djelatnost,

-druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj kulture i kulturnog djelovanja na području Općine Fužine.

Članak 3.

Ostvarivanjem cilja iz članka 2. ovog Programa, omogućiti će se postizanje dodatne kvalitete u kulturnim djelatnostima i njihovom razvoju, a zadržati će se postojeća razina uključenosti u kulturne aktivnosti djece, mladeži i građana.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanja javnih potreba u kulturi u 2013. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine za 2013. godine u ukupnom iznosu od 322.950,00 kn.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ovog Programa raspoređuju se na sljedeći način:

Naziv korisnika: Iznos:


1. Etnografska udruga »Sv. Juraj« Lič 75.000,00 kn

2. Udruga »Dr. Franjo Rački« Fužine 3.000,00 kn

3. KUD »Vrelo« Limena glazba 120.000,00 kn

4. KUD »Vrelo« Pjevački zbor 30.000,00 kn

5. Obilježavanje dana poginulih u

Domovinskom ratu 12.000,00 kn

6. Program poticanja glazbene kulture 22.500,00 kn

7. Art Klub Gorski kotar 12.280,00 kn

8. Klub 138. brigade HV Goranski risovi 7.000,00 kn

9. Goranska kiparska radionica 12.000,00 kn

10. Mesopusno društvo »Starača« Fužine 10.000,00 kn

11. Sufinanciranje kulturnih priredbi i

manifestacija 10.000,00 kn

12. Sufinanciranje izdavanje zbirke

»Gorani, dvanaestero pjesnika«

Zlata Bujan-Kovačević 2.500,00 kn

13. Ostale donacije iz područja kulture 5.000,00 kn

14. Kotar Teatar 1.670,00 kn


UKUPNO 322.950,00 kn

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine vrši raspored sredstava nosiocima programa.

Sa nosiocima programa sklopiti će se ugovori o korištenju financijskih sredstava u kojima će biti i utvrđen način isplate sredstava.

Jedinstveni upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava te podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom načelniku.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur. broj: 2112/03-01-12-15

Fužine, 12. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr