SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA FUŽINE

60.

Na temelju članka 14. Zakona o Socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2012. godine, donosi

SOCIJALNI PROGRAM
Općine Fužine za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljenja potreba u oblasti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi kroz Proračun Općine Fužine za 2013. godinu.

Članak 2.

Ovim Programom predviđa se i osigurava:

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

2. Pomoć za novorođenčad i dojenčad,

3. Pomoć za podmirenje troškova obrazovanja,

4. Pomoć za participaciju zdravstvenih usluga,

5. Zdravstvena pomoć i njega u kući,

6. Pomoć u kući,

7. Pomoć osobama smještenim u socijalnim ustanovama,

8. Novčane pomoći u izvanrednim situacijama,

9. Ostale donacije iz područja socijalne skrbi.

Članak 3.

Radi ostvarenja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako slijedi:

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 30.000,00 kn

2. Pomoć za novorođenčad i dojenčad 40.000,00 kn

3. Pomoć za podmirenje troškova obrazovanja 67.000,00 kn

4. Pomoć za participaciju zdravstvenih usluga 5.000,00 kn

5. Zdravstvena pomoć i njega u kući 5.000,00 kn

6. Pomoć u kući 5.000,00 kn

7. Pomoć osobama smještenim u socijalnim

ustanovama 5.000,00 kn

8. Novčane pomoći u izvanrednim situacijama 10.000,00 kn

9. Ostale donacije iz područja socijalne skrbi 5.000,00 kn


UKUPNO 172.000,00 kn

Ukupni troškovi provedbe socijalnog programa Općine Fužine za 2013. godinu iznosi 172.000,00 kn.

Članak 4.

Socijalni program Općine Fužine za 2013. godinu stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur. broj: 2112/03-01-12-14

Fužine, 12. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr