SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA FUŽINE

58.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2012. godine, donosi

Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Fužine
za 2013. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka komunalne opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Fužine za 2013. godinu za:

1. Javne površine

2. Javnu rasvjetu

3. Nerazvrstane ceste

4. Groblja

Ovaj Program sadrži i opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

Plan

1. Komunalni doprinos 850.000,00 kn

2. Šumski doprinos 250.000,00 kn

3. Ostali prihodi 36.000,00 kn


UKUPNO: 1.136.000,00 kn

II. PROGRAM IZGRADNJE OBJEKTA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Sredstva iz čl. 2. ovoga Programa utrošiti će se na sljedeći način:

PLAN

1. Javne površine

1.1. Sportsko rekreaciji tereni 50.000,00 kn

1.2. Javne površine 70.000,00 kn

1.3. Nogostupi - odvodnja 50.000,00 kn


UKUPNO: 170.000,00 kn

2. Javna rasvjeta

2.1. Proširenje javne rasvjete 30.000,00 kn


UKUPNO: 30.000,00 kn

3. Nerazvrstane ceste

3.1. Izgradnja nerazvrstanih cesta 150.000,00 kn

3.2. Sufinanciranje rek. Ceste

(Ličko polje-Lukovo) 150.000,00 kn

3.3. Otkup zemljišta 211.000,00 kn

3.4. Poslovne zone 350.000,00 kn


UKUPNO: 861.000,00 kn

4. Groblja

4.1. Projektna dokumentacija 25.000,00 kn

4.2. Otkup zemljišta 50.000,00 kn


UKUPNO: 75.000,00 kn

Sveukupno: 1.136.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur. broj: 2112/03-01-12-12

Fužine, 12. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr