SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA FUŽINE

54.

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 158/08, 124/10, 124/11 i 86/12) i članka 35. Statuta općine Fužine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/09, 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2012. godine, donosi

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu
za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/11 i 15/12) u članku 3. mijenja se sljedeće:

-u tekstu iznos »440.950,00 kn« zamjenjuje se iznosom »402.890,00 kn«.

Članak 2.

U članku 4. mijenja se sljedeće:

-pod rednim brojem 1. Zrakoplovni klub »Crni kosić« Lič iznos »4.500,00 kn« zamjenjuje se iznosom »3.000,00 kn«,

-pod rednim brojem 4. Stolnoteniski klub »Bajer« iznos »10.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »7.000,00 kn,

-pod rednim brojem 5. Športsko ribolovna Udruga »Bajer« iznos »10.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »7.000,00 kn«,

-stavka pod rednim brojem 6. Međunarodna utrka vatrogasaca iznos »16.000,00 kn« briše se,

-stavka pod rednim brojem 7. Memorijalni turnir NK Omladinac iznos »7.200,00 kn« briše se,

-pod rednim brojem 10. Sponzorstva za ostala takmičenja iznos »15.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »17.000,00 kn«,

-stavka pod rednim brojem 12. Ostale donacije iz područja sporta iznos »5.000,00 kn« briše se,

-pod rednim brojem 13. Streljački klub »Paraolimpijac« iznos »10.400,00 kn« zamjenjuje se iznosom »7.000,00 kn«,

-stavka pod rednim brojem 14. Hrvatski Speed badmintonski savez - Fužine Open 2012. iznos »4.800,00 kn« briše se,

-dodaje se nova stavka koja glasi »15. Sufinanciranje projekta »Biciklistička transverzala« iznos od 3.840,00 kn»,

-u stavci »UKUPNO« iznos »440.950,00 kn« zamjenjuje se iznosom »402.890,00 kn«.

Članak 3.

Druge izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur. broj: 2112/03-01-12-08

Fužine, 12. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr