SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA FUŽINE

51.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2012. godine, donosi

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Fužine za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/11 i 15/12) u članku 2. mijenja se sljedeće:

-pod točkom 2. Grobna naknada iznos »105.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »111.000,00 kn«

-pod točkom 3. Ostali prihodi iznos « 30.033,00 kn« zamjenjuje se iznosom »17.002,50 kn«,

-u stavci UKUPNO IZVORI iznos »2.725.033,00 kn« zamjenjuje se iznosom »2.718.002,50 kn«

Članak 2.

U članku 3. mijenja se slijedeće:

-pod točkom 1. Održavanje čistoće javnih površina iznos »200.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »170.000,00 kn«,

-pod točkom 2. Održavanje javnih površina koje nisu zelene površine iznos »140.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »70.000,00 kn«,

-pod točkom 3. Održavanje javnih zelenih površina iznos »200.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »181.000,00 kn«,

-pod točkom 4. Održavanje nerazvrstanih cesta iznos »170.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »100.000,00 kn«,

-pod točkom 5. Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta iznos »250.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »280.000,00 kn«,

-pod točkom 6. Održavanje javne rasvjete iznos »360.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »345.000,00 kn«,

-pod točkom 7. Održavanje javnih objekata iznos »395.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »555.000,00 kn«

-pod točkom 9. Zaštita okoliša iznos »171.400,00 kn« zamjenjuje se iznosom »148.600,00 kn«,

-pod točkom 10. Ostale komunalne djelatnosti iznos »758.632,50 kn« zamjenjuje se iznosom »788.402,50 kn«,

-u stavci UKUPNO PROGRAM iznos »2.725.033,00 kn« zamjenjuje se iznosom »2.718.002,50 kn«.

Članak 3.

Druge izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur. broj: 2112/03-01-12-05

Fužine, 12. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr