SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA FUŽINE

50.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2012. godine, donosi

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Fužine za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2012. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 47/ 11 i 15/12) u članku 2. mijenja se sljedeće:

-pod točkom 2. Šumski doprinos iznos »250.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »284.000,00 kn«,

-stavka pod točkom 3. Ostali prihodi iznos »26.000,00 kn« briše se,

-u stavci UKUPNO iznos »1.626.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.634.000,00 kn«.

Članak 2.

U članku 3. mijenja se sljedeće:

Pod 1. Javne površine

-stavka pod 1.1. Sportsko rekreacijski tereni iznos »50.000,00 kn« briše se,

-pod 1.2. Javne površine iznos od »50.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »59.000,00 kn«,

-stavka pod pod 1.3. Nogostupi - odvodnja iznos »110.000,00 kn« briše se,

-iza stavke 1.3. dodaje se nova stavka koja glasi:
»1.4. Javne površine - zemljište 160.000,00 kn«,

-u stavci UKUPNO iznos »210.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »219.000,00 kn«.

Pod 2. Javna rasvjeta

-pod 2.1. Proširenje javne rasvjete iznos »50.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »25.000,00 kn«,

-u stavci UKUPNO iznos »50.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »25.000,00 kn«.

Pod 3. Nerazvrstane ceste

-stavka 3.1. Izgradnja nerazvrstanih cesta iznos od »100.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »150.000,00 kn«,

-stavka pod 3.3. Otkup zemljišta iznos »200.000,00 kn« briše se,

-stavka 3.4. Poslovne zone iznos od »300.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »505.000,00 kn«,

-u stavci UKUPNO iznos »761.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »805.000,00 kn«.

Pod 4. Groblja

-stavka pod 4.2. Otkup zemljišta iznos »20.000,00 kn« briše se,

-u stavci UKUPNO iznos »45.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »25.000,00 kn«.

Pod stavkom SVEUKUPNO iznos »1.626.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.634.000,00 kn«.

Članak 3.

Druge izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur. broj: 2112/03-01-12-04

Fužine, 12. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr